Niniejszy Regulamin zawiera reguły działania sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.autodv.pl, który jest własnością firmy Firma Handlowo-Usługowa D&V Danielia Vasylević z siedzibą w Gdańsku przy ul. Goplańskiej 132, nazwanego dalej Sklepem.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu składane są na formularzu umieszczonym na stronie internetowej www.autodv.pl.

2. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, można złożyć za pomocą koszyka zamówień poprzez rejestrację w Sklepie, jako Użytkownik lub nie rejestrując się wybierając opcje jednorazowego zakupu.

3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wysłana potwierdzająca wiadomość e-mail.

4. Zamówienie realizowane jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i wskazania:

a) danych osobowych,

b) numeru telefonu,

c) adresu e-mail niezbędnego do potwierdzenia zamówienia,

d) adresu pocztowego, na który ma być dostarczone zamówienie,

e) sposobu zapłaty.

 

WARUNKI DOSTAWY

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. Realizacja zamówienia ma miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

3. Sklep nie zrealizuje zamówienia, które wzbudza wątpliwości, posiada nieprawidłowo wypełniony formularz lub takiego, którego nie uda się potwierdzić.

4. Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub za pomocą e-mail.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.

 

CENA

1. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT - są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich.

2. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.

3. Cena towaru widoczna na stronach Sklepu dotyczy towaru zamówionego za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego w sklepie internetowym.

 

KOSZTY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 21 dni, od chwili złożenia zamówienia.

2. W celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep wyśle potwierdzenie zamówienia na podany przez Użytkownika w formularzu adres email.

3. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia lub odrzucenia zamówienia.

4. Koszty przesyłki zamówienia ponosi Użytkownik.

5. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmą kurierska.

6. Koszt przesyłki uzależniony jest od dwóch czynników:

Formy płatności wybraną przez Użytkownika:

a) za pobraniem (towary zakupione z opcją płatności przy odbiorze, gdzie koszt przesyłki będzie wliczony w koszty pobrania).

b) przelew (przy płatności przelewem towar wysyłany jest po otrzymaniu potwierdzenia z banku o wpłacie; do ceny produktu należy doliczyć opłatę za przesyłkę).

c) osobiście (płatność przy odbiorze) Wagi przedmiotu która podana jest na formularzu zamówienia.

 

JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Sprzedawane w Sklepie produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta.

 

WARUNKI GWARANCJI, REKLAMACJA

1. Wszystkie produkty w sklepie posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.

2. Użytkownik, w momencie przyjmowania przesyłki, ma prawo sprawdzenia jej zawartości. W przypadku braku towaru lub towarów, bądź uszkodzeń powstałych w czasie transportu może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Sklepu. 2. Reklamacje dotyczące zakupionych produktów należy składać w formie pisemnej.

3. Do przesyłanej reklamacji należy dołączyć oryginał rachunku. Towar należy przesłać na adres siedziby Sklepu.

4. Sklep rozpatrzy złożoną reklamację z zachowaniem terminów nieprzekraczających 14 dni.

 

ZWROT TOWARU

1. Konsument ma prawo, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. W takim przypadku konsument jest zobowiązany przesłać, na swój koszt, zamówiony towar lub towary w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży, oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu Internetowego. Zwrot i odstąpienie od umowy w tym trybie dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie.

2. W przypadku zwrotu towaru lub towarów pieniądze będą zwrócone przelewem z rachunku bankowego Sklepu na rachunek bankowy konsumenta lub przekazem pocztowym. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 21 dni licząc od daty dostarczenia zwracanego towaru (decyduje data listu przewozowego z firmy spedycyjnej). Jeżeli towar był dostarczany na koszt Sklepu to zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszt wysłania towaru do klienta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Sklep.

2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu są poufne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Użytkowników są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystane. Zgodnie z w/w ustawą Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Zawarte na witrynie informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.